Grondstoffenverandering in de chemische industrie – Wat zit erachter?

Grondstoffenverandering in de chemische industrie – Wat zit erachter?

De chemische industrie staat wereldwijd voor een grote uitdaging in de komende jaren: het grootste deel van de toegevoegde waarde in de chemie is gebaseerd op koolstofverbindingen. Deze koolstofverbindingen komen slechts in 3 bronnen voor die toegankelijk zijn: Fossiele grondstoffen, zoals steenkool, aardgas of aardolie, biomassa of kooldioxide. Hier maken fossiele grondstoffen ongeveer 15% uit van het totaal aan grondstoffen. Aangezien fossiele grondstoffen eindig zijn, worden zij steeds duurder, maar ook zeldzamer, met het vooruitzicht dat er op middellange termijn niet meer voldoende fossiele grondstoffen, met name ruwe olie, beschikbaar zullen zijn. De chemische industrie moet dus nieuwe regelingen treffen en meer gebruik maken van andere bronnen. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Top 600 van chemische bedrijven in Duitsland – Lijst van de grootste chemische bedrijven.

Geleidelijke vervanging van ruwe olie

Aangezien de integratie van ruwe aardolie in de (Duitse) chemische industrie, met name de petrochemische industrie, zo diep geworteld is, zal het nog wel even duren voordat ruwe aardolie niet meer de voornaamste grondstof is. Waarschijnlijk zal ruwe olie in eerste instantie worden vervangen door aardgas, hoewel de industrie hier nog voor een aantal uitdagingen staat – tot dusver is het namelijk nog niet mogelijk gebleken aardgas rechtstreeks om te zetten in eindproducten. Steenkool zou dan een mogelijk uitgangspunt zijn, maar bij de verwerking daarvan komt veel kooldioxide vrij. Met het oog op de klimaatverandering zijn andere opties, zoals de uitbreiding van nevenstromen uit de levensmiddelen- en diervoederindustrie of de verwerking van biomassa, dan ook duurzamer. De meest duurzame en klimaatvriendelijke oplossing zou zelfs de productie van hernieuwbare waterstof zonder kooldioxide-emissies kunnen zijn, die bijvoorbeeld kan worden verkregen uit de elektrolyse van hernieuwbare energiebronnen met water.

Disruptieve startups als pioniers

Zoals in bijna alle bedrijfstakken is het, om inzicht te krijgen in innovatieve ideeën en oplossingen, de moeite waard een blik te werpen op de startup-industrie. Een veelbelovende startup is Opus-12. De in Californië gevestigde startup heeft een technologie ontwikkeld waarmee CO₂ kan worden gerecycleerd tot diverse chemicaliën/brandstoffen, waarbij alleen water en elektriciteit worden gebruikt. Dit kan tegelijk de uitstoot in de atmosfeer verminderen en op duurzame wijze de broodnodige chemicaliën produceren. Een ander voorbeeld van een succesvol bedrijfsmodel is het Finse bedrijf Neste – Neste produceert diverse hernieuwbare producten, waaronder een dieselbrandstof die voor 100% uit hernieuwbare bronnen is vervaardigd.

Bron: Dechema, 26.04.2021 Beeld bron: Unsplash

Misschien vind je deze lijsten van grootste bedrijven en investeerders wel leuk:

Geef een antwoord