Lijst van 3 windparkontwikkelaars die actief zijn in Portugal

Lijst van 3 windparkontwikkelaars die actief zijn in Portugal

Windenergie is een relevant thema op de Portugese energiemarkt. Door de windrijke gebieden bij de oceaan en de zee is het land voorbestemd voor de ontwikkeling van windparken. In dit artikel stellen wij drie grote windparkontwikkelaars in Portugal voor uit onze lijst van grootste windparkontwikkelaars in Europa. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van …

Read More Read More

Lijst van 3 investeerders in zonneparken in Portugal

Lijst van 3 investeerders in zonneparken in Portugal

Zonne-energie is een belangrijke pijler van de Europese transformatie op het gebied van hernieuwbare energie. In landen met meer zon leveren fotovoltaïsche panelen een hoger rendement op dan in landen met minder zon. Vandaar dat het zonrijke Portugal een perfecte plek is voor de oprichting van zonneparken. In dit artikel stellen we drie interessante investeerders …

Read More Read More

Lijst van 3 investeerders voor drijvende offshore-windenergieprojecten

Lijst van 3 investeerders voor drijvende offshore-windenergieprojecten

Drijvende offshore windenergie is een concept dat al jaren bestaat. Recentelijk is deze technologische vooruitgang echter geëvolueerd van prototype-staat naar eerste grootschalige projecten in de echte wereld. Het belangrijkste voordeel van drijvende offshore projecten is dat het de oprichting van windparken mogelijk maakt in gebieden met grotere zeedieptes. In dit artikel stellen we drie opwindende …

Read More Read More

Lijst van 3 ontwikkelaars die windenergieprojecten nastreven in Schotland

Lijst van 3 ontwikkelaars die windenergieprojecten nastreven in Schotland

Volgens het Scottish Renewables February 2022 report zal de Schotse windmarkt tegen 2030 met 231% groeien. Een van de belangrijkste aanjagers van de groei zijn de 17 offshore windprojecten die zijn vrijgegeven als onderdeel van de ScotWind leasingsronde. In de onderstaande lijst hebben wij drie windontwikkelaars vermeld die van de leasingsronde hebben geprofiteerd en die …

Read More Read More

Lijst van 3 ontwikkelaars die windenergieprojecten nastreven in Ierland

Lijst van 3 ontwikkelaars die windenergieprojecten nastreven in Ierland

Windenergie in Ierland heeft de laatste jaren een aanzienlijke groei gekend en een verdere groei zal nodig zijn om het klimaatactieplan van het land te halen. Ierland streeft ernaar om 80% van de energievoorziening te halen uit hernieuwbare energiebronnen en om in 2035 netto nul te zijn. Windenergie bereikte een recordhoogte in februari 2022, windenergie …

Read More Read More

Lijst van 3 investeerders in windparken, actief in Zweden

Lijst van 3 investeerders in windparken, actief in Zweden

Zweden heeft de laatste jaren een aanzienlijke groei gekend in de ontwikkeling van windenergie. Volgens de Zweedse vereniging voor windenergie is windenergie goed voor 20% van de elektriciteit in Zweden, met een huidige geïnstalleerde capaciteit van 12,8 GW. Dit zal naar verwachting groeien tot 17 GW in 2024, dankzij het systeem van elektriciteitscertificaten dat werd …

Read More Read More

Lijst van 3 investeerders in windmolenparken die actief zijn in Italië

Lijst van 3 investeerders in windmolenparken die actief zijn in Italië

In 2020 was met windenergie opgewekte elektriciteit goed voor 7% van de totale energievraag van Italië. Om het nationale energie- en klimaatplan van het land (NECP) te verwezenlijken, zal een aanzienlijke groei van de windmarkt nodig zijn om tegen 2030 de 30% hernieuwbare energie te bereiken. De doelstelling van het NECP is om tegen 2030 …

Read More Read More

Lijst van 3 investeerders in zonneparken die actief zijn in Italië

Lijst van 3 investeerders in zonneparken die actief zijn in Italië

De Italiaanse markt voor zonne-energie is niet zo snel gegroeid als in andere Zuid-Europese landen zoals Spanje en Portugal, omdat de stimuleringsmaatregelen van de overheid in 2013 afliepen. Er is echter recent overheidsbeleid ingevoerd dat de ontwikkeling van de zonne-energiemarkt zal stimuleren. De Italiaanse regering heeft aangekondigd dat 55% van de elektriciteitsproductie in het land …

Read More Read More

Lijst van 3 zonne-ontwikkelaars actief in Spanje

Lijst van 3 zonne-ontwikkelaars actief in Spanje

Spanje is een aantrekkelijke locatie voor de ontwikkeling van zonne-energie, niet alleen vanwege het klimaat in het land, maar ook vanwege de ambitieuze doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie die het land heeft vastgesteld. Spanje wil tegen 2030 60 GW aan hernieuwbare energie produceren om de klimaatverandering tegen te gaan. Het is dan ook …

Read More Read More

Lijst van 3 ontwikkelaars van zonneparken actief in Frankrijk

Lijst van 3 ontwikkelaars van zonneparken actief in Frankrijk

De ontwikkeling van zonne-energie in Frankrijk biedt een groot potentieel dankzij de door Macron geschetste verhoogde inspanningen om de productie van zonne-energie te versnellen. Tegen 2050 wil Frankrijk de huidige zonneproductie vertienvoudigen en zo de 100GW overschrijden. In februari 2022 erkende de president dat Frankrijk “achterop is geraakt” en wil de productie verhogen door middel …

Read More Read More