Wat is circulaire economie? Onze definitie

Wat is circulaire economie? Onze definitie

Een van de grootste uitdagingen op dit moment en in de komende jaren is de omschakeling naar een duurzame en hulpbronnenbesparende economie. Dit heeft ook en vooral gevolgen voor de Duitse chemische industrie. Als producent en leverancier van veel grondstoffen staat de chemische industrie aan het begin van de grondstofketens en staat zij letterlijk aan de hefboom van duurzame verandering. Bovendien is de chemische industrie een van de meest energie-intensieve industrieën in Duitsland en neemt zij 20% van de in de be- en verwerkende industrie benodigde energie voor haar rekening. Een van de meest veelbelovende en belangrijke benaderingen om het doel van een milieuvriendelijke industrie te bereiken is de circulaire economie. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Top 600 van chemische bedrijven in Duitsland – Lijst van de grootste chemische bedrijven.

Circulaire economie – meer dan recycling

Volgens de Chemical Industry Association is de kern van dit concept de vermindering van de CO2-uitstoot – op zich begrijpelijk, de vermindering van broeikasgassen is essentieel om de klimaatverandering tegen te gaan; circulaire economie in de chemisch-farmaceutische sector omvat echter veel meer gebieden. In het algemeen draait circulaire economie om de 5R’s: terugname, recycling, terugwinning (van energie), en reiniging en verwijdering van residuen. Deze 5V’s kunnen van invloed zijn op een groot aantal gebieden en bieden veel ruimte voor innovatie. Het gebruik van elektriciteitsoverschotten voor de productie van chemicaliën, de benutting van afval, de recycling van CO2 als grondstof of zelfs de extractie van basischemicaliën in bioraffinaderijen zijn slechts enkele voorbeelden van toepassingen.

Startups als hoopgevers voor circulaire economie

Er wordt veel hoop gevestigd op startende ondernemingen die de markt veranderen met innovatieve bedrijfsideeën. Safechem, bijvoorbeeld, kan de hoeveelheid oplosmiddelen in afvalwater aanzienlijk verminderen door zijn circulaire bedrijfsmodel, waarbij het een leasemodel voor oplosmiddelen aanbiedt. Een andere opwindende startup, Neustark, komt uit Zwitserland en bindt CO2 gewonnen uit de atmosfeer in gerecycleerd asfalt. De mogelijke bedrijfsmodellen die circulaire economie als kern hebben, zijn dus talrijk en gevarieerd. Dat is ook nodig, want de Duitse chemische industrie wil tegen 2050 broeikasgasneutraal zijn, en daarvoor zijn innovaties nodig die een revolutie op de markt teweegbrengen.

Bron: Listenchampion – Chemie Branchenreport Beeld bron: Unsplash

Misschien vind je deze lijsten van grootste bedrijven en investeerders wel leuk:

Geef een antwoord