Lijst van 3 grote eigenaars van windenergie in Scandinavië

Lijst van 3 grote eigenaars van windenergie in Scandinavië

Het grootste deel van de Scandinavische elektriciteit is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het Scandinavische energieverbruik is bijna vijf keer zo hoog als het EU-gemiddelde en is bijna drie keer zo snel gestegen. In de afgelopen jaren hebben de landen Denemarken en IJsland hun aandeel het meest verhoogd, terwijl Zweden, Finland en Noorwegen in totaal het hoogste verbruik van hernieuwbare energie hadden. De volgende drie bedrijven spelen een rol in het gebruik van wind in Scandinavië en bezitten grote windenergieportfolio’s. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 250 grootste investeerders in duurzame energie in Europa.

1) Ørsted A/S

Het in Denemarken gevestigde Ørsted, dat tot 2017 Dong Energy heette, ontwikkelt en exploiteert offshore en onshore windparken en zonneparken, met een focus op offshore windparken. Met een totale offshore windcapaciteit van 9,9GW in 2022 is het bedrijf wereldleider in offshore wind en heeft het meer offshore windparken gebouwd dan enige andere ontwikkelaar ter wereld. Naast Denemarken bouwt en exploiteert het bedrijf offshore windparken in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, de VS en Taiwan.

2) Magnora ASA

Magnora, opgericht in 2001, is erin geslaagd om na de verkoop van hun gas- en olieactiviteiten in 2018 over te stappen op hernieuwbare energie. Nu sluit het in Noorwegen gevestigde bedrijf investeringen af in de hernieuwbare energiesector, waaronder wind- en zonne-energie. Door onshore windparken te ontwikkelen in en buiten Noorwegen, evenals grootschalige offshore, drijvende en onderzeese projecten, is Magnora erin geslaagd een aanzienlijke windenergieportefeuille op te bouwen.

3) Infranode AB

Het Zweedse Infranode investeert in transport, digitale en sociale infrastructuur en energie, inclusief hernieuwbare energie. Het bedrijf gaat er prat op een portefeuille van infrastructuur op lange termijn te bezitten met een focus op de Scandinavische regio. Een voorbeeld van haar langetermijninvesteringen in windenergie is Esbjerg in Denemarken, waar Infranode samen met de Deense haven Esbjerg tot één miljard Deense kronen investeerde in nieuwe haveninfrastructuurfaciliteiten voor de windenergie-industrie.

Bron: Renewables.Digital Beeldbron: Unsplash

Comments are closed.
The list of the 2,500 largest venture capital investors in the world.

Including contact details, investment focus and keyword analysis. Get 100€ off with the coupon code industryinsights2023.