Twee veelbelovende startups in energieopslagtechnologie

Twee veelbelovende startups in energieopslagtechnologie

Hernieuwbare energie speelt een cruciale rol in de strijd tegen de klimaatverandering – een belangrijke uitdaging waarmee de sector van de hernieuwbare energie wordt geconfronteerd, is de opslag van de opgewekte energie. Anders dan bij bruinkool of kernenergie kan de opwekking van hernieuwbare energie immers niet op elk moment worden gecontroleerd. Om flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de vraag naar energie, wat van vitaal belang is in het huidige economische systeem, moet de sector zijn toevlucht nemen tot opslagsystemen. Opslagsystemen vormen de tweede grote uitdaging, omdat de eisen hoog zijn: de zeer goedkope/nagenoeg gratis hernieuwbare energie moet ook goedkoop blijven om op de markt ingang te vinden, maar veel opslagsystemen zijn nog erg duur. Dit komt ook doordat het moeilijk is om de hoeveelheid energie die verloren gaat bij de omzetting van de energie laag te houden. Er is dus steeds behoefte aan nieuwe ideeën en innovaties. In het volgende artikel worden twee Europese start-ups voorgesteld die verschillende en veelbelovende technologieën in de energieopslagsector aanbieden. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van +100 ontwikkelaars van hernieuwbare energie in Europa.

Elestor – Vermindering van opslagkosten

De Arnhemse (Nederland) startup Elestor heeft een ambitieus doel en wil “de kosten van elektriciteitsopslag tot het absolute minimum beperken”. Elestor maakt gebruik van een flow battery, een batterijsysteem waarbij (chemische) energie wordt geproduceerd door de reactie tussen twee chemische componenten die door de batterij worden gepompt. De keuze voor de chemische componenten maakt Elestor uniek. Door waterstof en broom te gebruiken, koos de startup voor chemicaliën die wereldwijd en in grote hoeveelheden aanwezig zijn, wat leidt tot lage prijzen voor de chemicaliën. Bovendien maken waterstof en broom een hoge vermogensdichtheid en energiedichtheid mogelijk, wat leidt tot lagere kosten per kWh. Elestor beweert dat deze factoren leiden tot een aanzienlijke kostenvermindering in vergelijking met andere modellen op de markt.

Electrochaea – hernieuwbaar methaan opwekken

Electrochaea is een Duits startup met hoofdkwartier in Planegg en zijn bedrijfsdoel is in wezen de in de inleiding genoemde uitdaging: de integratie van fluctuerende hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet. De startup heeft een revolutionair en gepatenteerd systeem ontwikkeld dat kan worden gebruikt en is ontworpen voor netschaal. In wezen bestaat de energieopslag uit twee stappen: Eerst wordt de hernieuwbare energie gebruikt voor de productie van waterstof. Nu wordt de hernieuwbare waterstof gecombineerd met kooldioxide en naar een biokatalysator in een reactor geleid. Uit de reactor komt hernieuwbaar methaan, dat rechtstreeks in gaspijpleidingen kan worden ingevoerd.
Quelle: Renewables.digital Bildquelle: Unsplash

Die Listen von größten Unternehmen und Investoren könnten Ihnen gefallen:

Geef een antwoord