Lijst van 5 grote Scandinavische IPP’s

Lijst van 5 grote Scandinavische IPP’s

Scandinavische landen beschikken over een groot aantal hernieuwbare energiebronnen zoals wind, waterkracht, zonne-energie en biomassa. Enkele van de belangrijkste spelers in de hernieuwbare energiesector hebben hun hoofdkantoor in de regio, zoals Illmatar, Fred Olsen Renewables en Norsk Solar. Landen zoals Zweden hebben zich ertoe verbonden om tegen 2045 geen broeikasgassen meer te produceren en tegen 2040 100% hernieuwbare elektriciteit te produceren. Deze landen zullen afhankelijk zijn van aanzienlijke investeringen van overheidsinitiatieven en particuliere investeerders. Dit artikel introduceert vijf IPP’s in de regio die een rol zullen spelen in deze overgang. Alle IPP’s in dit artikel zijn te vinden op onze lijst van grootste Europese IPP’s. Meer bedrijven in de hernieuwbare energiesector vindt u op Lijst van grootste IPP’s in Europa.

Fred Olsen Renewables – IPP voor wind- en zonne-energie gevestigd in Oslo

Fred Olsen is opgericht in 1990 en is uitgegroeid tot een toonaangevende wind- en zonne-energieontwikkelaar met een projectpijplijn van 4GW aan offshore en onshore windprojecten die in de komende jaren zullen worden voltooid. Het bedrijf bezit en exploiteert 12 windparken met meer dan 300 turbines in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden, waardoor de uitstoot van broeikasgassen met naar schatting 800.000 ton wordt verminderd. Het bedrijf is genoteerd aan de beurs van Oslo en met de hulp van aandeelhouders wil de Noorse groep een duurzaam bedrijfsmodel ontwikkelen. In september 2022 was Fred Olsen succesvol in hun bod op een offshore windmolen voor de kust van Wicklow. De Zweedse groep zal de 1,5GW locatie samen met EDF Renewables ontwikkelen en streeft ernaar om voor 2030 operationeel te zijn.

Norsk Solar – IPP voor zonne-energie gevestigd in Stavanger

Sinds de oprichting in 2017 heeft Norsk solar projecten ontwikkeld en geëxploiteerd met een geïnstalleerd vermogen van 107MW. Norsk Solar heeft 40 medewerkers in kantoren in Noorwegen, Spanje, Zuid-Afrika en Brazilië. De Noorse groep is genoteerd aan de Euronext Growth Oslo beurs. Norsk is een IPP die ernaar streeft schone, kosteneffectieve stroom te leveren aan zijn klanten en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In 2021 kondigde Norsk de oprichting aan van een dochteronderneming die in Zuid-Afrika actief zal zijn als onderdeel van zijn wereldwijde expansiestrategie. De Noorse groep is sinds 2018 actief op de Zuid-Afrikaanse markt dankzij investeringen in Sustain Solar en verschillende andere zonneprojecten in ontwikkeling.

Scatec – wind, zon, waterkracht en waterstof IPP gevestigd in Oslo

Scatec, gevestigd in de hoofdstad van Noorwegen, is een toonaangevende leverancier van hernieuwbare energie met een portfolio van 4,6 GW aan groene energie in bedrijf of in aanbouw op vier continenten. De Noorse groep heeft meer dan 700 werknemers die streven naar ‘het verbeteren van onze toekomst’. In 2023 kondigde Scatec aan dat de onderneming financial close had bereikt voor drie zonneparken in Zuid-Afrika met een gecombineerde geïnstalleerde capaciteit van 273MW. De opgewekte elektriciteit zal worden verkocht als onderdeel van een 20-jarige PPA zodra deze volledig operationeel is in 2025.

Alight – IPP voor zonne-energie en opslag gevestigd in Stockholm

Alight is uitgegroeid tot een gespecialiseerde ontwikkelaar van zonne-energie en vertrouwt op de groei van de zonne-energiesector om de overgang naar schone energiebronnen te stimuleren. De Zweedse groep is actief in alle fasen van de ontwikkeling van zonne-energie, van bouw tot exploitatie en beheer, om betrouwbare en concurrerende tarieven te kunnen bieden. Momenteel heeft de groep 54 zonne-installaties met een geïnstalleerd vermogen van 108 MW en een projectpijplijn van 1,5 GW aan zonneparken in heel Europa. In 2022 kondigde het bedrijf een samenwerking aan met Neoen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een 90MW zonnepark voor de detailhandel H&M. Daarnaast tekende de groep in juni 2023 een PPA met Axfood voor zijn 64MW zonnepark op een terrein van 71 hectare, waardoor het drie keer zo groot is als enig ander zonnepark in Zweden.

Ilmatar Windpower – IPP voor windenergie gevestigd in Helsinki

Ilmatar is een ambitieuze ontwikkelaar van hernieuwbare energie die ernaar streeft de grootste ontwikkelaar van groene energie in Finland en Scandinavië te worden. De Finse groep werd opgericht in 2011 en heeft een indrukwekkende pijplijn ontwikkeld met meer dan 20GW aan groene infrastructuur in verschillende stadia van ontwikkeling in Scandinavië. Een hoeksteen van deze pijplijn is een 2.1GW offshore windproject aan de kust van Aland, genaamd Project Sunnanvind. De groep heeft ook een offshore onderzoeksvergunning gekregen voor de kust van Finland om extra locaties veilig te stellen met als doel de toonaangevende IPP in de Scandinavische landen te worden. De Finse groep kondigde ook de overname aan van een 230 MW windenergieportfolio van Alterric Internationale Beteiligungs dat, wanneer het volledig operationeel is, goed zal zijn voor 1% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Finland.

Bron: renewables.digital Afbeelding bron: Unsplash

Comments are closed.
The list of the 2,500 largest venture capital investors in the world.

Including contact details, investment focus and keyword analysis. Get 100€ off with the coupon code industryinsights2023.