Lijst van 3 grote eigenaars van windenergie in Noorwegen

Lijst van 3 grote eigenaars van windenergie in Noorwegen

Windenergie is goed voor ongeveer 10% van de elektriciteitsproductiecapaciteit in Noorwegen. Met deze hoeveelheid elektriciteitsproductie afkomstig van windenergie en met de hoge elektriciteitsproductie van Noorwegen in het achterhoofd, is het geen wonder dat windenergie in Noorwegen de investeringen domineert. De volgende drie bedrijven behoren tot de investeerders die grote windenergieportfolio’s bezitten in Noorwegen. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 250 grootste investeerders in hernieuwbare energie in Europa.

1) Equinor ASA

Het in Stavanger gevestigde bedrijf Equinor is een Noors internationaal energiebedrijf in staatsbezit. Het bedrijf, dat vroeger Statoil en StatoilHydro heette, ontwikkelt olie en gas, maar ook wind- en zonne-energie. Alleen al uit offshore windprojecten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk produceert het bedrijf genoeg energie om meer dan een miljoen huizen van energie te voorzien. Equinor wil een belangrijke speler worden in de wereldwijde offshore windenergie door tegen het jaar 2030 een geïnstalleerd vermogen van 12 tot 16 GW te bereiken.

2) Magnora ASA

Magnora, opgericht in 2001, is erin geslaagd om na de verkoop van hun gas- en olieactiviteiten in 2018 over te stappen op hernieuwbare energie. Nu sluit het in Oslo gevestigde bedrijf investeringen af in de hernieuwbare energiesector, waaronder wind- en zonne-energie. Door onshore windparken te ontwikkelen in en buiten Noorwegen, evenals grootschalige offshore, drijvende en onderzeese projecten, is Magnora erin geslaagd een aanzienlijke windenergieportefeuille op te bouwen.

3) Agder Energi

Agder Energi is een Noorse energiegroep die betrokken is bij de opwekking van waterkracht, de distributie van en handel in elektriciteit en het aanbieden van diensten aan hun klanten. De groep is actief in Europa en concentreert zich op de ontwikkeling van waterkracht in Noorwegen en op investeringen in de energiemarkt in Europa. Een belangrijke windinvestering van Agder Energi, samen met Green Investment Group, was de ontwikkeling van een windproject in de Noorse Utsira Nord-zone. Het drijvende offshore windproject heeft een totale capaciteit van 1,5GW en vormt een groot deel van Agder Energi’s windportfolio.

Bron: Renewables.Digital Beeldbron: Unsplash

Comments are closed.
The list of the 2,500 largest venture capital investors in the world.

Including contact details, investment focus and keyword analysis. Get 100€ off with the coupon code industryinsights2023.