Lijst van 3 marktleiders in Saksen

Lijst van 3 marktleiders in Saksen

Historisch gezien behoort Saksen tot de Duitse regio’s die reeds in een vroeg stadium sterk geïndustrialiseerd waren. Wat de economische produktie per hoofd van de bevolking betreft, staat de Vrijstaat aan de top van de nieuwe deelstaten na de hereniging. Met Dresden, Halle-Leipzig en Chemnitz-Zwickau heeft Saksen drie belangrijke agglomeraties. Ook de marktleiders uit Saksen zijn hier gevestigd: De gepresenteerde bedrijven behoren tot de grootste bedrijven in Saksen.

1. VNG AG, Leipzig: 9,8 miljard euro omzet

De afkorting “VNG” staat voor “Verbundnetz Gas” – een Oostduitse gashandelsgroep waarvan de voorganger in de DDR de VVB Verbundwirtschaft was met de VEB Verbundnetzen Ost, West en Mitte. Dit werd later VEB Verbundnetz Gas. De Volkseigene Betrieb was de eerste grote DDR-onderneming die met succes door de Treuhandanstalt werd geprivatiseerd. Vandaag behoort VNG tot de EnBW Groep. Deze laatste heeft iets minder dan 75 procent van de aandelen in handen. VNG levert aardgas aan gemeentelijke nutsbedrijven, regionale leveranciers en industriële bedrijven. Behalve in Duitsland zijn er ook afnemers in Italië, Oostenrijk, Polen en de Tsjechische Republiek. VNG heeft ongeveer 1.300 mensen in dienst.

2. envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz: 2,2 miljard euro omzet

enviaM is een grote Oost-Duitse energieleverancier en energiedienstverlener voor elektriciteit en gas. Het bedrijf is in 2002 ontstaan uit de fusie van verschillende regionale energieleveranciers. Haar voorgangers waren verschillende energiecombinaties in de DDR. enviaM voorziet ongeveer 1,3 miljoen klanten in de nieuwe deelstaten van elektriciteit, gas, warmte en energiegerelateerde diensten. De meerderheidsaandeelhouder is het energieconcern E.ON SE via twee holdingmaatschappijen; ongeveer 650 Oost-Duitse steden en gemeenten hebben een aandeel van 42,1 procent. De activiteiten van de Groep zijn onderverdeeld in drie divisies: Energie, Infrastructuur en Diensten. In elke divisie zijn er dochterondernemingen voor de afzonderlijke dienstverleningsgebieden. enviaM heeft meer dan 600 mensen in dienst.

3. Agaplesion Mitteldeutschland gemeinnützige GmbH, Leipzig: 1,3 miljard euro omzet (groepsomzet)

Agaplesion Mitteldeutschland maakt deel uit van de Agaplesion Group, een door de Protestantse Kerk gesteunde naamloze vennootschap zonder winstoogmerk, die samen met deelnemende diaconale bedrijven in heel Duitsland ziekenhuizen en bejaardentehuizen exploiteert. De groep heeft meer dan 20.000 mensen in dienst. Agaplesion Mitteldeutschland exploiteert vier ziekenhuizen en drie bejaardentehuizen in Saksen en drie hospices in Saksen-Anhalt. De dochteronderneming MSG Management- und Servicegesellschaft für Soziale Einrichtungen treedt op als dienstverlener voor gezondheids- en verzorgingsinstellingen, terwijl de dochteronderneming edia.med de oprichting en uitbreiding van medische verzorgingscentra coördineert.

Bron: Listenchampion Beeld bron: Unsplash

Comments are closed.