Autofabrikant uit Ingolstadt gebruikt augmented reality voor logistieke planning

Autofabrikant uit Ingolstadt gebruikt augmented reality voor logistieke planning

Augmented Reality (AR) – extended reality – verwijst naar computerondersteunde oplossingen voor een uitgebreide perceptie van de werkelijkheid. Vaak gaat het om het aanvullen van beelden of video’s met extra digitale informatie of virtuele objecten door ze te laten vervagen of over elkaar heen te leggen. Ook de “HoloLens 2” AR-bril van Microsoft – een AR-applicatie van de nieuwste generatie – volgt dit principe. De autofabrikant Audi in Ingolstadt, Beieren, gebruikt deze bril nu voor zijn logistieke planning. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 200 grootste logistieke bedrijven in Duitsland.

Koppeling van AR-software en AR-brillen

Een belangrijke taak bij de planning is de optimale positionering van containers en bedrijfsmaterieel in logistieke en productiehallen – de oplossing voor een ruimteprobleem. Tot nu toe werden bij de planning van de objecten in kwestie prototypes gebruikt om het effect van de ruimte onder reële omstandigheden te testen – een complexe procedure, omdat de prototypes eerst moesten worden gefabriceerd. Dankzij de AR-toepassing zal dit in de toekomst niet meer nodig zijn.

Audi vertrouwt op de koppeling van zijn “LayAR”-software (voor “lay-out” en “augmented reality”) met de “HoloLens 2”-bril. De software kan bestaande CAD-gegevens van objecten zoals rekken, containers of onderdelen omzetten in hologrammen en deze vervolgens op de bril projecteren. De drager van de bril ziet de voorwerpen in hun oorspronkelijke grootte voor zich op de voor hem of haar bestemde plaats. De directe visuele indruk maakt het mogelijk om direct te beoordelen of de geplande oplossing adequaat is en waar verbeteringen nodig zijn. De logistieke planning wordt veel efficiënter en kan eerder beginnen.

De AR-applicatie kan flexibel worden gebruikt. Projecties kunnen parallel worden gemaakt op verschillende brillen voor planningsteams, de virtuele objecten kunnen ruimtelijk worden aangepast. De omgekeerde manier – het meten van oppervlakken en het in kaart brengen van hallen in klein formaat voor workshops en conferenties en het omzetten ervan in CAD-gegevens – is ook mogelijk.
Bron:: Logistik heute Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

Geef een antwoord

The list of the 2,500 largest venture capital investors in the world.

Including contact details, investment focus and keyword analysis. Get 100€ off with the coupon code industryinsights2023.