Het in München gevestigde WENVEST Capital is lead investor in CRUX

Het in München gevestigde WENVEST Capital is lead investor in CRUX

De digitale revolutie heeft ons vermogen om toegang te krijgen tot informatie en kennis radicaal uitgebreid en versneld. De daaruit voortvloeiende voordelen verklaren de triomftocht van het internet. Maar zoals bij elke positieve ontwikkeling zijn er ook nadelen. Een negatief aspect van de dappere nieuwe wereld van informatie is de overbelasting van informatie. Gezien de enorme informatiestroom wordt het steeds moeilijker en kostbaarder om het overzicht te behouden, het relevante van het irrelevante te scheiden en zich te concentreren op het essentiële. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 200 belangrijkste risicokapitaalinvesteerders in Duitsland.

Een intelligente oplossing voor efficiënte kennisverwerving

De Brits-Israëlische start-up CRUX, opgericht in 2018, wil deze crux onder de knie krijgen met een digitale oplossing voor kenniskwalificatie. Het wil de gebruikers systematisch ondersteunen bij het verwerven van kennis door middel van informatie en zo het vervelende “googlen” voor verder benodigde informatie overbodig maken. Kennisverwerving wordt veel efficiënter. De aanpak van CRUX is om intelligente algoritmes te gebruiken om de informatie-inhoud van gebruikte digitale bronnen te berekenen terwijl ze nog worden gelezen om automatisch geschikte aanvullende informatiebronnen te leveren om de kennis te vervolledigen. Dit gebeurt via widgets of API’s. De Crux-oplossing is een typisch extern SaaS-aanbod. SaaS staat voor Software as a Service. De doelgroep bestaat voornamelijk uit bedrijven met kennisgebaseerde bedrijfsmodellen zoals digitale media-aanbieders, adviesbureaus en financiële dienstverleners.

Het startende bedrijf heeft zich nu verzekerd van 1,1 miljoen euro in een Serie A-financieringsronde om zijn bedrijfsmodel verder te ontwikkelen. De ronde wordt geleid door het in München gevestigde VC-bedrijf WENVEST Capital. WENVEST is gespecialiseerd in investeringen in digitale start-ups met SaaS-oplossingen. Geografisch gezien ligt de nadruk op Duitsland, en in het bredere gebied ook op Europa. WENVEST Capital oprichter Bernd Wendeln brengt zo’n 20 jaar VC-expertise met zich mee. Typische WENVEST Capital engagementen richten zich op Serie A financieringen in de orde van grootte van een half miljoen tot een miljoen euro.

Bron:: EU-Startups
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *