In Londen gevestigde private equity investeerder – Bridgepoint neemt private debt business over van EQT

In Londen gevestigde private equity investeerder – Bridgepoint neemt private debt business over van EQT

Bridgepoint is een Britse private equity firma gevestigd in Londen met een internationale focus. De onderneming richt zich op financiële verplichtingen aan middelgrote ondernemingen. Naast de volledige overname van bedrijven en aandelenbeleggingen vormen kredietgebaseerde financieringsoplossingen een verdere investeringsfocus. De recente overname van het particuliere schuldbedrijf van EQT moet ook in deze context worden gezien. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 belangrijkste private equity investeerders Duitsland.

Particuliere schuld – Financiering zonder bank in de MKB-sector

Onder particuliere schuld wordt verstaan niet-gesecuritiseerde, illiquide en niet-geregistreerde schuldinstrumenten die onderhands worden geplaatst. Ze nemen een breed scala aan vormen aan en omvatten senior secured loans, achtergestelde leningen en diverse vormen van mezzaninekapitaal. Hun bestaan wordt vaak bevestigd door een promesse. Dergelijke leningen buiten de kredietverlening door banken kunnen een interessante kapitaalinvestering zijn voor particuliere investeerders. Investeringsmaatschappijen zoals Bridgepoint bieden de mogelijkheid om te investeren via passende fondsen.

EQT Partners AB is een Zweedse investeringsgroep met een soortgelijke structuur als Bridgepoint. De particuliere schuldbeweging is tot nu toe echter van ondergeschikt belang geweest en zal met de verkoop aan Bridgepoint volledig worden stopgezet. Het beheerd privaat schuldpapier bereikte een volume van ongeveer vier miljard euro en was goed voor ongeveer tien procent van het totale beheerde vermogen. Bridgepoint bestaat al ruim een kwart eeuw en beheert een vermogen van bijna 20 miljard dollar. De investeringsfocus ligt op succesvolle middelgrote ondernemingen met een marktwaarde tot één miljard euro, die actief zijn in de sectoren zakelijke dienstverlening, consumptiegoederen, financiële dienstverlening, gezondheidszorg, industrie en industrie, media en technologie. Met de overname van EQT’s Private Debt business heeft Bridgepoint’s Private Debt business nu een totale waarde van ongeveer zeven miljard dollar.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

Geef een antwoord

The list of the 2,500 largest venture capital investors in the world.

Including contact details, investment focus and keyword analysis. Get 100€ off with the coupon code industryinsights2023.