Lijst van 3 ontwikkelaars van zonne-energie in Pennsylvania

Lijst van 3 ontwikkelaars van zonne-energie in Pennsylvania

Zonne-energie is er niet in geslaagd de energiemarkt in Pennsylvania in die mate te penetreren als in andere staten: Zonne-energie levert momenteel minder dan 1% van de elektriciteit in de staat. De groei van zonne-energie in Pennsylvania wordt beperkt door de geringe blootstelling van de staat aan de zon. Toch is er potentieel voor uitbreiding: Als bijvoorbeeld op alle bruikbare daken in Pennsylvania fotovoltaïsche panelen zouden worden geïnstalleerd, zouden die panelen 34,5% van de elektriciteit van de staat kunnen leveren. Bovendien zou dit aantal drastisch kunnen toenemen als ontwikkelaars van zonne-energie op nutsschaal meer zonne-installaties in Pennsylvania zouden gaan bouwen: De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 250 grootste ontwikkelaars van hernieuwbare energie in de Verenigde Staten en Canada.

1) Dakota Power Partners (Colorado, VS)

Dakota Power Partners werkt nauw samen met lokale gemeenschappen en nutsbedrijven in de Verenigde Staten om grootschalige hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen. Het bedrijf heeft al deelgenomen aan de ontwikkeling van 5.000 MW aan wind- en zonne-energieprojecten in de VS. Samen met Eolian is het begonnen met de ontwikkeling van een portefeuille van 3200 MW aan zonne- en zonne-plus-opslagprojecten in New Jersey, Pennsylvania, Delaware, West Virginia, Missouri en Colorado. Een van de projecten is het Northumberland Solar PV Park, een zon-PV-project van 70 MW in Pennsylvania, dat naar verwachting in 2023 operationeel zal zijn.

2) Enel Green Power (Rome, Italië)

Enel Green Power ontwikkelt zonne- en windprojecten in de hele VS en werkt nauw samen met de gemeenschappen. Het bedrijf beheert meer dan 1.200 elektriciteitscentrales op vijf continenten. Het heeft activa in werking of in aanbouw in 21 landen en ontwikkelingsactiviteiten in 5 landen, met meer dan 50 GW aan geïnstalleerde hernieuwbare capaciteit wereldwijd en 11 GW in Noord-Amerika. Momenteel ontwikkelt Enel Green Power het Dover Solar Project in Dover Township, Pennsylvania. Het project heeft 75 MW aan zonne-energiecapaciteit en zal naar verwachting eind 2023 operationeel zijn. Het Dover Solar Project zal genoeg koolstofvrije elektriciteit produceren om 12.000 lokale huishoudens in Pennsylvania van stroom te voorzien.

3) Lightsource BP (Londen, VK)

Lightsource bp is een wereldwijde leider in de ontwikkeling en het beheer van zonne-energieprojecten. Sinds 2010 heeft het in 18 landen zonneprojecten met een capaciteit van 5,4 GW ontwikkeld. Lightsource BP zal twee zonneparken van in totaal 44 MW financieren, bouwen, bezitten en exploiteren in de Amerikaanse staat Pennsylvania, die jaarlijks in totaal naar schatting 67.000 MWh aan energie zullen opwekken. Bovendien levert het 70 MW grootschalige offsite zonne-energie aan de Penn State University, waarmee het voorziet in 25% van de elektriciteitsbehoefte van Penn State in de gehele staat. Verder is Cottontail solar een 191MWac zonne-energieproject dat Lightsource bp aan het ontwikkelen is op zeven locaties in Pennsylvania.

Bron: Renewables.Digital Beeldbron: Unsplash

Comments are closed.
The list of the 2,500 largest venture capital investors in the world.

Including contact details, investment focus and keyword analysis. Get 100€ off with the coupon code industryinsights2023.