Logistieke sector Duitsland: Marktvolume en marktstructuur

Logistieke sector Duitsland: Marktvolume en marktstructuur

Duitsland heeft de grootste logistieke markt van Europa, niet in het minst dankzij de centrale ligging van het land op het continent. Zijn functie als logistiek knooppunt is dus voorbestemd. Het aandeel van Duitsland in de Europese logistiekmarkt bedraagt ongeveer 25%. Met Deutsche Post DHL Group en Deutsche Bahn beschikt Duitsland over twee logistieke zwaargewichten die ook in een wereldwijde vergelijking van belang zijn. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Top 300 logistieke bedrijven Duitsland – Lijst van de grootste logistieke bedrijven.

Een kwart van de Europese logistieke markt

De Duitse logistieke markt bereikte in 2019 een volume van 285 miljard euro, een voortzetting van de groei van de voorgaande jaren. Hoewel de verkoop in 2020 en 2021 naar verwachting enigszins laag zal zijn als gevolg van Corona, wordt ook in de toekomst verdere groei verwacht. Belangrijke groeifactoren zijn de trend van de elektronische handel en de internationale arbeidsverdeling met de toeleveringsketens. Met meer dan drie miljoen werknemers is de logistieke sector een van de belangrijkste werkgevers in dit land. Slechts ongeveer de helft van de logistieke diensten wordt zichtbaar voor de buitenwereld verricht via vervoer en overslag op openbare vervoersgebieden; de andere helft vindt in bedrijven plaats als interne logistiek.

Enkele zwaargewichten ten spijt – logistieke diensten worden hoofdzakelijk verleend door kleine en middelgrote ondernemingen. Er zijn in Duitsland ongeveer 60.000 bedrijven met logistieke bedrijfsmodellen. Ongeveer 15.000 daarvan zijn actief als expediteur met de nadruk op vervoer over land. Andere logistieke bedrijfsmodellen: traditionele transportbedrijven, kleine en zelfrijdende transportbedrijven (onderaannemers), koeriersdiensten, nicheaanbieders, sectorspecifieke logistieke dienstverleners, vervoerstussenpersonen, logistieke diensten, ontwikkelaars van innovatieve en digitale logistieke oplossingen. Deelstaten met een bijzonder groot aantal logistieke bedrijven en een hoog logistiek aandeel zijn Beieren, Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg en Hessen. Dit is te danken aan de grote economische kracht van de staten en hun geografische ligging.
Bron: Listenchampion – Logistik Branchenreport Beeld bron: Unsplash

Misschien vind je deze lijsten van grootste bedrijven en investeerders wel leuk:

Geef een antwoord