Definitie: Internationaal Expeditie Segment

Definitie: Internationaal Expeditie Segment

Internationale expeditie is het verschepen en vervoeren van goederen over de grenzen – een activiteit die wordt uitgevoerd door internationaal georiënteerde expediteurs. Zij heeft aan belang gewonnen in het licht van de globalisering van de goederenstromen. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Top 300 logistieke bedrijven Duitsland – Lijst van de grootste logistieke bedrijven.

Vervoer en verzending, zelfs over de continenten heen

Zee- en luchtvervoer spelen een belangrijke rol in het internationale vrachtvervoer. Vervoer over land wordt gebruikt voor zendingen waarbij geen zeeën hoeven te worden overgestoken en de afstanden beheersbaar blijven. Gewoonlijk wordt een combinatie van verschillende vervoermiddelen gebruikt, afhankelijk van de respectieve vraag. De “expediteur” bestrijkt de gehele leveringsroute van het verzendingspunt tot de verzendingsbestemming – zelfs over continenten heen. Vaak wordt een beroep gedaan op geschikte partners en worden overeenkomstige partnernetwerken in stand gehouden. Ook speciale transporten en transporten van gevaarlijke goederen worden mogelijk gemaakt. Naast het eigenlijke vervoer bieden veel expediteurs diensten met toegevoegde waarde aan. Onderdeel van de vervoersdienst is de administratieve afhandeling van het transport. Dit betreft met name documentatie, inklaring, belastingen en verzekeringen.

De grootste aanbieder op dit gebied in Duitsland is de divisie DHL Global Forwarding binnen het Deutsche Post-concern. Het is voortgekomen uit de voormalige Danzas. DHL Global Forwarding vervoert goederen per spoor, over de weg, door de lucht en over zee. Onder de merknaam DHL Freight exploiteert het een vrachtnetwerk over land dat Europa, Rusland en het Midden-Oosten bestrijkt. Een andere belangrijke wereldwijde expediteur is de dochteronderneming van Deutsche Bahn, Schenker. Als expediteur biedt zij wereldwijd vervoer over land, over zee en door de lucht aan. Schenker had in 2019 ongeveer 76.000 werknemers. Het luchtvrachtvolume bereikte iets minder dan 1,2 miljoen ton, terwijl het zeevrachtvolume goed was voor ongeveer 2,3 miljard euro.
Bron: Listenchampion Beeld bron: Unsplash

Misschien vind je deze lijsten van grootste bedrijven en investeerders wel leuk:

Geef een antwoord