Lijst van 10 relevante family offices in München

Lijst van 10 relevante family offices in München

München is een van de rijkste delen van de Bondsrepubliek. Het stadsbeeld van de metropool met 1,5 miljoen inwoners wordt gesierd door een veelheid aan prachtige Gründerzeit-gebouwen en hoofdkantoren van industriële zwaargewichten als BMW en Siemens. Een combinatie van een sterke economie, een levendig cultureel leven en goede trein- en luchtverbindingen maken van München een hotspot voor de investeringsvehikels van vermogende families, de zogenaamde family offices. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen “single family offices” en “multi family offices”. Single family offices beheren het geld van één familie of één familiestam, terwijl multi family offices het geld van meerdere vermogende families samenbrengen of hen adviseren.

Hieronder stellen wij 10 relevante single en multi family offices uit de Beierse hoofdstad voor. Zij maken deel uit van onze lijst van de 300 grootste Duitse “single family offices”, alsook van de lijst van de 100 grootste Duitse “multi family offices”. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van grootste familiebedrijven in Duitsland.

1. Extorel GmbH (Single Family Office)

Falk F. Strascheg heeft in de jaren zeventig een bedrijf in lasertechnologie opgebouwd en verkocht. Strascheg bouwde ook een durfkapitaalonderneming op en verkocht die aan 3i. Het vermogen van de familie Strascheg wordt beheerd door het familiebureau EXTOREL. De activa worden belegd in deelnemingen in ondernemingen, particuliere marktfondsen op het gebied van risicokapitaal en particuliere deelnemingen, alsmede in liquide middelen. EXTOREL is een belangrijke investeerder in München en ook een belangrijke weldoener. Via EXTOREL financiert de familie Strascheg het Strascheg Centrum voor Ondernemerschap, de Renate en Falk Strascheg Stichting en diverse culturele projecten.

2. Aton GmbH (Single Family Office)

Het vermogen van de familie Helmig wordt beheerd door het ATON Family Office. Zij is vooral actief als investeringsmaatschappij op het gebied van engineering, mijnbouw, medtech en luchtvaart. Onlangs is daar het investeringsgebied van de digitale diensten aan toegevoegd. De portefeuille van de ATON Groep omvat 17.300 werknemers en een omzet van ongeveer 2 miljard euro. ATON is een zeer actieve investeerder: zo werd Antriebssysteme Faurndau GmbH nog in juli 2021 overgenomen.

3. Reimann Investors (Single Family Office / Multi Family Office)

Nadat leden van de ondernemersfamilie Reimann – de Reimann-Dubbers Tei om precies te zijn – eind jaren negentig hun aandelen in het chemiebedrijf van de familie hadden verkocht, werd het eenpersoons-familiekantoor Reimann Investors opgericht. In de loop der tijd werd het family office ook opengesteld voor externe investeerders, waardoor het een mix werd van single en multi family office. Het in München gevestigde family office belegt in passieve ETF’s en gerichte individuele aandelen, alsook in bedrijfsbeleggingen in de digitale sector. Tot de portefeuillemaatschappijen behoren Spendit, Usercentrics en Klarna (na de verkoop van Sofortüberweisung).

4. WEGA Invest GmbH (Single Family Office)

Als ondernemer is de familie Wendeln uit Noord-Duitsland verankerd in de industriële bakkerijsector. Na de verkoop van het familiebedrijf in 2000 werd in München het Single Family Office opgericht, dat in handen is van de familie. Dit is gebaseerd op het model van de Amerikaanse universitaire schenkingen. Er wordt geïnvesteerd in verschillende fondsen met de nadruk op rendement, impact en een evenwichtige risicostrategie. Zo is bijvoorbeeld 5% van de portefeuille belegd in goud, 25% in private equity, 20% in absoluut-rendementfondsen, 20% in aandelen, 15% in vastrentende waarden en 15% in onroerend goed.

5. LEO Familienholding GmbH (Single Family Office)

De participaties van verschillende ondernemersfamilies uit München zijn gebundeld via de in München gevestigde LEO Familienholding. De beleggingsmaatschappij is georganiseerd als een family office en belegt het aandeelhouderskapitaal. De onderneming is een actieve investeerder, met name in de KMO-sector. De nadruk ligt op ondernemingen met een jaaromzet tussen 10 en 50 miljoen euro. De portefeuillebedrijven van LEO Familienholding groeien actief: zo werd het film- en tv-dienstenbedrijf FTA Film- und Theaterausstattung nog in de zomer van 2021 via het portefeuillebedrijf Cine-Mobil Holding overgenomen.

6. Pamera Real Estate (Multi Family Office)

PAMERA is een van de belangrijkste multifamilievastgoedkantoren in Duitsland. Het in München gevestigde family office investeert in bestaand vastgoed, projectontwikkelingen en mezzaninekapitaal. In totaal heeft PAMERA 850 miljoen euro aan activa onder beheer. Zo verwierf het in juli een pand in Augsburg met meer dan 3.000 m² kantoorruimte en ongeveer 19.000 m² logistieke ruimte.

7. Spudy Family Office (Multi Family Office)

Jens Spudy is een van de bekendste namen in de Duitse family office-wereld. Toen hij in 1994 Spudy & Co. oprichtte, was het een van de eerste multi family offices in Duitsland. Het huidige Spudy Family Office GmbH, gevestigd in München, is opgericht in 2015. Het combineert family office-diensten, risicobeheerdiensten en vastgoeddiensten.

8. Madaus Capital Partners (Multi Family Office)

De in München gevestigde investeringsmaatschappij MADAUS Capital Partners is een speciaal multi-family office. Naast de klassieke family office-diensten – vermogensstructurering, vermogensconsolidatie, vermogenscontrole – investeert het namelijk in directe investeringen door ondernemingen. Terwijl veel family offices dit uitbesteden aan derden, is MADAUS zelf actief betrokken en biedt het zijn families clubdeals aan op een deal-by-deal basis. Er worden ongeveer 3 investeringen per jaar gedaan; de huidige investeringsportefeuille omvat 14 ondernemingen, en er zijn reeds 11 exits gerealiseerd.

9. HRK Family Office GmbH (Multi Family Office)

Huber, Reuss & Kollegen – afgekort HRK – is een ander bekend multi-family office uit München. Jaar na jaar krijgt het bedrijf een “summa cum laude” beoordeling in het Handelsblatt Elite Report. De diensten van het family office variëren van de aankoop van onroerend goed tot bedrijfsinvesteringen en kunstinvesteringen. Bovendien beheert het Multi Family Office een eigen stichting die actief is op verschillende liefdadigheidsgebieden.

10. Vermögenskultur AG (Multi Family Office)

VERMÖGENSKULTUR AG speelt ook een belangrijke rol in het multi family office-landschap van München. Het tijdschrift Capital beloont het bedrijf met vijf sterren. Daartoe onderzoekt het tijdschrift meer dan 16.000 portefeuilles van 87 vermogensbeheerders. VERMÖGENSKULTUR heeft de hoogste waardering gekregen. In de sector van de family offices biedt de onderneming diverse diensten aan, gaande van advies inzake stichtingen tot vastgoed- en beleggingsbeheer of mandaataanbestedingen en rapportering.

Beeld bron: Unsplash

Misschien vind je deze lijsten van grootste bedrijven en investeerders wel leuk:

Geef een antwoord