Definitie: Segment mijnbouw- en bouwmachines

Definitie: Segment mijnbouw- en bouwmachines

Strikt genomen zijn mijnbouwmachines en machines voor de bouwnijverheid twee werktuigbouwkundige segmenten. Als “grondgebonden” industrieën worden zij vaak samen beschouwd, en in sommige gevallen worden soortgelijke machines gebruikt. Binnen de overkoepelende organisatie “Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)” zijn er dienovereenkomstig twee beroepsverenigingen: de “Mijnbouw Handelsvereniging” en de “Bouw- en Bouwmaterialen Handelsvereniging”. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 200 grootste machinebouwondernemingen in Duitsland.

Sterk exportgerichte activiteit

De Mijnbouwvereniging vertegenwoordigt de belangen van ondernemingen op het gebied van mijnbouwtechnologie, verwerkingstechnologie met inbegrip van advies, onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot mijnbouwtechnologie. Leden zijn ongeveer 150 voornamelijk middelgrote ondernemingen die meer dan 90 procent van de omzet van de Duitse industrie vertegenwoordigen. Sinds het einde van de steenkoolwinning en met het einde van de steenkoolproduktie in Duitsland is de binnenlandse markt nog slechts van secundair belang voor de industrie. Ongeveer 95 procent van de omzet wordt gegenereerd door de export, die jaarlijks ongeveer 5 miljard euro bedraagt. Belangrijke afnemerslanden zijn de VS, Australië en Rusland, in Europa Frankrijk en Groot-Brittannië.

De sector bouw- en bouwmaterieelmachines houdt zich bezig met de vervaardiging van machines die in de wegen- en gebouwenbouw worden gebruikt. Hiertoe behoren bouwtrekkers, nivelleermachines, beton- en mortelmengmachines, schraper- en laadschoppen, machines voor de voorbereiding van betonoppervlakken, mortel- en bitumenverspreiders. De fabrikanten van machines voor de bouw en bouwmaterialen zijn overwegend middelgrote ondernemingen. Er zijn ongeveer 230 leveranciers in heel Duitsland. De jaarlijkse omzet van de industrie bedroeg de laatste jaren 12 à 15 miljard euro, waarvan drie vierde voor rekening komt van bouwmachines. Het exportaandeel bedraagt iets minder dan 80 procent, waarbij ongeveer de helft van de verkoop in andere Europese landen wordt gerealiseerd.
Bron: Listenchampion – Maschinenbau Branchenreport

Beeld bron: Unsplash

Geef een antwoord