Lijst van 10 investeerders in hernieuwbare energie in Europa

Lijst van 10 investeerders in hernieuwbare energie in Europa

Hernieuwbare energie heeft een belangrijke waarde als het gaat om de toekomst van de planeet en het bezweren van de klimaatcrisis. Op basis van dit besef worden beleggingsondernemingen zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid en nemen zij daarom actief deel aan de overgang naar een duurzame toekomst door middel van emissievrije energieopwekking. Beleggingsmaatschappijen streven ernaar projecten op het gebied van duurzame energie aan hun portefeuille toe te voegen en tegelijkertijd een hoge mate van diversificatie te bereiken, en zijn daarom geïnteresseerd in verschillende soorten duurzame energieproductie. Daarom vertrouwen beleggingsmaatschappijen op klassiekers als windmolenparken op het land, fotovoltaïsche zonneparken en waterkracht, maar investeren zij ook in minder gangbare hernieuwbare energieprojecten als waterstof, biomassa en offshore windmolenparken. Daarnaast is de opslag van energie niet te verwaarlozen, reden waarom sommige investeringsmaatschappijen ook actief zijn in deze hernieuwbare sector. Op basis van hun investeringen kan niet alleen de huidige energievoorziening in toenemende mate worden omgezet in duurzame energie, maar kan ook het proces van verbetering en verdere ontwikkeling worden gestimuleerd. In het navolgende zullen tien Europese investeerders worden gepresenteerd, die zich kenmerken door hun actieve betrokkenheid bij de duurzame-energiesector. Dit artikel is gebaseerd op de eindmaligen Lijst van +100 investeerders in hernieuwbare energie in Europa.

1) Ventient Energy (Edinburgh, Verenigd Koninkrijk)

De in Edinburgh gevestigde investeringsmaatschappij werd opgericht in 2017 en exposeert vandaag, slechts vijf jaar na de oprichting, al een portefeuille van meer dan 2,5 GW geïnstalleerd vermogen via hernieuwbare energieprojecten. Ventient Energy richt zich op onshore windparken in heel Europa en exploiteert er momenteel meer dan 130 in zes verschillende landen. Door de benoeming tot sectorleider door GRESB in het kader van duurzaamheid, staat het pan-Europese bedrijf voor hernieuwbare energie voor hun missie om de planeet en de mensen veilig te stellen door hernieuwbare energie op te wekken en duurzame groei te realiseren. Hun benadering bestaat er dan ook niet alleen in te investeren in hernieuwbare projecten, maar ook te zorgen voor duurzaamheid bij de uitvoering en exploitatie ervan.

2) Greencoat UK Wind (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Greencoat UK Wind richt zich doelbewust op windparken in het Verenigd Koninkrijk door onshore en offshore windparken te verwerven. Aangezien de investeringsmaatschappij wordt beheerd door Greencoat Capital LLP, worden de investeringen geëvalueerd door een ervaren team van senior executives, om aandeelhouders een duurzame en transparante inkomstenstroom te bieden. Greencoat Capital LLP, dat uitgroeide tot een van Europa’s grootste dedicated managers, heeft met Greencoat UK Wind de focus verlegd naar de hernieuwbare windenergiesector nadat zij zich het potentieel in deze branche realiseerde. In de investeringscontext werkt Greencoat UK Wind volgens heldere richtlijnen die intern zijn vastgesteld en daarmee duidelijke voorwaarden stellen aan onder andere capaciteit en aankoopprijs.

3) Aquila Capital (Hamburg, Duitsland)

De investeringsmaatschappij met hoofdkantoor in Hamburg kan bogen op een gevarieerde portefeuille van duurzame energieprojecten. Sinds de oprichting in 2001 heeft Aquila Capital meer dan 550 windturbines (in onshore en offshore windparken), 119 zonneparken en bijna 150 waterkrachtcentrales kunnen verwerven. Als een van de eerste alternatieve investeringsmaatschappijen heeft de portefeuille door de investeringen van de afgelopen jaren een totale capaciteit van meer dan 8 GW bereikt. Vandaag wordt Aquila Capital beschouwd als een toonaangevende investeringsbeheerder en blijft het zijn missie nastreven om de koolstofuitstoot te verminderen door innovatie aan te moedigen en de digitalisering van de energietransitie te stimuleren.

4) EWE Erneuerbare Energien (Oldenburg, Duitsland)

Met een portefeuillecapaciteit van meer dan 555 MW wordt EWE Erneuerbare Energien beschouwd als een investeerder van betekenis in de sector hernieuwbare energie. Met 30 jaar ervaring in de branche van nieuwe energie streeft de in Oldenburg gevestigde investeringsmaatschappij naar een positieve en blijvende verandering in de energievoorziening. Met competentie en overtuiging op het gebied van duurzame energie investeert EWE Erneuerbare Energien niet alleen in onshore en offshore windparken, maar ook in fotovoltaïsche zonneparken en biomassa.
Door zijn engagement voor de transitie van de energievoorziening betrekt de Duitse investeerder steeds meer hernieuwbare energieprojecten en vertrouwt hij op innovatieve technologie. Daarom zorgen zij voor maximale efficiëntie en beschouwen zij zichzelf als een betrouwbare partner voor niet alleen ontwikkelaars, maar ook ondernemers, gemeenten en burgers.

5) Green Investment Group (Edinburgh, Verenigd Koninkrijk)

Door wereldwijd investeringen in duurzame projecten te beheren, streeft Green Investment Group ernaar de groene overgang van de energiesector te bespoedigen. Vijf jaar na de overname door Macquire Group Limited heeft de in Edinburgh gevestigde investeringsmaatschappij een gediversifieerde portefeuille van onshore en offshore wind- en zonneparken. Bovendien wordt Green Investment Group beschouwd als een van ’s werelds grootste gespecialiseerde investeerders en ontwikkelaars in groene infrastructuur, terwijl het zijn missie nastreeft om actie te ondernemen in het proces van de ontwikkeling van een groenere economie.

6) ENGIE S.A. (Parijs, Frankrijk)

Engie S.A. werd in 2008 opgericht in Parijs en streeft sindsdien naar de overgang van de wereld naar een koolstofvriendelijke toekomst. Door te investeren in projecten voor hernieuwbare energie bevordert de Franse investeringsmaatschappij innovatieve oplossingen in het kader van energieopwekking en zet ze zo de energievoorziening om naar een duurzamere manier van uitvoering. De gediversifieerde portefeuille van Engie S.A. omvat verschillende hernieuwbare energieprojecten, zoals windmolenparken, zonneparken en geothermische energie, maar ook biomethaan en biomassa, alsook waterstof- en hydro-elektriciteitsprojecten. Engie S.A. is reeds de leider in de Franse windenergiesector, maar streeft er verder naar om een pionier te worden in de tak van hernieuwbare technologieën.

7) Magnora ASA (Oslo, Noorwegen)

Met de regionale focus op Noord-Europa streeft de in Oslo gevestigde investeringsmaatschappij naar een duurzame ontwikkeling van de energiemarkt, met name in de context van energieopwekking. Daarom investeert Magnora ASA niet alleen in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, maar ook in toonaangevende technologiebedrijven om operationele uitmuntendheid te bereiken. Als toonaangevende onderneming op het gebied van royalty- en licentie-inkomsten streeft de Noorse investeringsmaatschappij naar voortdurende verbetering van de interne processen.

8) CEE Group (Hamburg, Duitsland)

CEE Group is een actieve alternatieve vermogensbeheerder met de nadruk op hernieuwbare energie. Met een portefeuille met een totale capaciteit van 1037 MW wil de in Hamburg gevestigde investeringsmaatschappij een van de grootste onafhankelijke groene stroomproducenten in Europa zijn. Door niet alleen de duurzame energieprojecten te verwerven maar ook het wind- en zonnepark te beheren, gekenmerkt door een hoge graad van digitalisering en innovatieve tools, verzekert CEE Group de volledige waardeketen. Met hun ervaring van meer dan 20 jaar op het gebied van onroerend goed neemt de Duitse investeringsmaatschappij haar verantwoordelijkheid op en neemt zij deel aan de transitie van de energievoorziening.

9) Bluefield Solar Income Fund (Guernsey, Verenigd Koninkrijk)

De portefeuille van de op Guernsey gevestigde beleggingsmaatschappij omvat meer dan 100 activa in zonneparken, wat representatief is voor hun focus op zonneactiva en -portefeuilles op nutsschaal. Op basis van hun benadering om duurzame energie te maximaliseren, breidt Bluefield Solar Income Fund momenteel zijn investeringen uit naar windparken op land, waterkrachtprojecten en energieopslag. Desalniettemin zal het fonds zich voornamelijk blijven richten op het Verenigd Koninkrijk en verder voldoen aan de verplichting om bij te dragen aan een duurzamere toekomst, inclusief een lagere CO2-uitstoot.

10) RWE Renewables (Essen, Duitsland)

RWE Renewables wordt beschouwd als een toonaangevend investeringsbedrijf in de wereldwijde sector van hernieuwbare energie. Door voortdurend te werken aan innovatieve technologieën streeft de Duitse dochteronderneming van RWE ernaar om in 2040 koolstofneutraal te zijn. Daarom concentreert RWE Renewables zich op onshore en offshore windparken en fotovoltaïsche zonneparken. Als een van de grootste elektriciteitsproducenten ter wereld streeft de in Essen gevestigde investeringsmaatschappij naar een duurzamere manier van uitvoering door conventionele elektriciteitscentrales af te bouwen en zo de koolstofuitstoot te verminderen.
Bron: Renewables.digital Beeldbron: Unsplash

Geef een antwoord