Wat is het verschil tussen eengezinskantoren en stichtingen?

Wat is het verschil tussen eengezinskantoren en stichtingen?

Op het eerste gezicht lijken stichtingen en eenpersoonskantoren op elkaar: beide beheren vaak een aanzienlijk vermogen en willen dit vermogen aanhouden. Het doel van de investeringen en de investeringsmotivatie zijn echter zeer verschillend: er bestaan stichtingen voor het algemeen belang en er wordt geïnvesteerd in projecten die dit verbeteren. Hoewel het vermogen van de stichting (in de meeste gevallen) voor de lange termijn moet worden aangehouden, speelt in het geval van een eengezinskantoren ook de groei een belangrijke rol. Voor familiekantoren ligt de focus vooral op onderhoud en groei, niet op filantropie. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 200 belangrijkste eengezinskantoren in Duitsland.

Hoe werken stichtingen en eengezinskantoren?

In het geval van stichtingen wordt een onderscheid gemaakt tussen stichtingen die subsidies verlenen en operationele stichtingen: Subsidiestichtingen investeren en ondersteunen bestaande projecten, terwijl operationele stichtingen hun eigen projecten initiëren, ondersteunen en uitvoeren. Er zijn ook hybride vormen. Er zijn ook verschillen in de familiekantoren – sommige individuele familiekantoren investeren in bestaande fondsen, middelgrote bedrijven of financieren bestaande projecten, zoals vastgoedprojecten, terwijl andere hun eigen investeringsstrategieën en -mogelijkheden ontwikkelen. In sommige gevallen stellen de afzonderlijke familiekantoren deze nieuwe investeringsstrategieën open voor andere investeerders.

Hoe flexibel kunnen stichtingen en eengezinskantoren werken?

Net als bij Single Family Offices kunnen stichtingen verschillende rechtsvormen hebben: bij de oprichting van een stichting wordt onderscheid gemaakt tussen een stichting met rechtsbevoegdheid en een fiduciaire stichting. Een truststichting heeft het voordeel dat zij juridisch onafhankelijk is en dus zeer flexibel kan opereren. Toch is er een groot verschil tussen het beheer van een stichting of een enkel familiebedrijf: Elke stichting heeft een stichtingsdoel, d.w.z. een bepaalde richtlijn op welke gebieden het stichtingsgeld mag worden geïnvesteerd. Veel stichtingen hebben ook een stichtingsbestuur, dat beslist welke aanvragen overeenkomen met het doel van de stichting en kunnen worden goedgekeurd. Een SFO heeft daarentegen ook een beleggingsrichting en -gebied, maar één family office kan desgewenst flexibel investeren in andere gebieden.

Zijn er alleenstaande familiekantoren en stichtingen die elkaar dus uitsluiten?

Ondanks het verschillende doel, sluit een vereniging van de twee inspanningen elkaar niet uit. Inmiddels zijn er veel (enkelvoudige) familiekantoren die naast hun vermogensbeheer ook filantropische ambities hebben en naast het familiekantoor een stichting oprichten, waarin vervolgens geld uit het familievermogen vloeit.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

Geef een antwoord