Logistieke sector in NRW – Feiten en cijfers

Logistieke sector in NRW – Feiten en cijfers

Noordrijn-Westfalen mag zich de belangrijkste logistieke vestigingsplaats van Duitsland noemen. De dichtstbevolkte deelstaat, met bijna 18 miljoen inwoners, is door zijn geografische ligging, zijn economische macht en zijn vervoersinfrastructuur vrijwel voorbestemd voor logistieke bedrijven. Met Deutsche Post en Schenker AG hebben twee logistieke zwaargewichten hun hoofdzetel in het Rijn- en Ruhrgebied. Dit artikel is gebaseerd …

Read More Read More

MedTech Valley in Baden-Württemberg – Feiten en cijfers

MedTech Valley in Baden-Württemberg – Feiten en cijfers

Silicon Valley is een begrip, maar alleen ingewijden zijn bekend met de term MedTech Valley. Toch ligt MedTech Valley bij wijze van spreken vlak voor onze deur – in het zuidwesten van Duitsland. Baden-Württemberg is een centrum van de MedTech-industrie in Duitsland en nergens is de dichtheid van innoverende bedrijven op dit gebied zo hoog …

Read More Read More

Wat is in-vitro diagnostiek? Onze definitie

Wat is in-vitro diagnostiek? Onze definitie

“In vitro” is Latijn en betekent “in een glas”. In-vitrodiagnostiek verwijst naar procedures voor medische laboratoriumtests. Het wordt uitgevoerd met behulp van zogenaamde in-vitro diagnostiek. Dit zijn alle instrumenten, apparaten, toestellen, systemen, materialen en stoffen die worden gebruikt om laboratoriummonsters te onderzoeken. Het beeld van de reageerbuis dringt zich onmiddellijk op. In feite behoren monstercontainers …

Read More Read More

Wat is diagnostische beeldvorming? Onze definitie

Wat is diagnostische beeldvorming? Onze definitie

Diagnostische beeldvorming speelt een centrale rol bij medische onderzoeken waarbij het voorwerp van onderzoek “niet voor de hand liggend” is. Vandaag de dag bestaat er een breed scala van medische apparatuur voor diagnostische beeldvorming. In Duitse ziekenhuizen vinden elk jaar meer dan 13 miljoen onderzoeken met beeldvormende procedures plaats. Dit artikel is gebaseerd op de …

Read More Read More

Definitie: CEP-segment

Definitie: CEP-segment

De gebruikelijke afkorting “CEP” staat voor “koeriers-, expres- en pakketdiensten” – een bijzonder belangrijk en zich dynamisch ontwikkelend segment op de logistieke markt. De boom van de e-handel in de afgelopen jaren heeft hiertoe aanzienlijk bijgedragen. De markt in Duitsland wordt gedomineerd door een paar grote spelers die een groot aantal kleinere onderaannemers inschakelen. Dit …

Read More Read More

Definitie: Internationaal Expeditie Segment

Definitie: Internationaal Expeditie Segment

Internationale expeditie is het verschepen en vervoeren van goederen over de grenzen – een activiteit die wordt uitgevoerd door internationaal georiënteerde expediteurs. Zij heeft aan belang gewonnen in het licht van de globalisering van de goederenstromen. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Top 300 logistieke bedrijven Duitsland – Lijst van de grootste logistieke bedrijven. …

Read More Read More

Definitie: Location-Based Logistics Segment

Definitie: Location-Based Logistics Segment

Locatiegebaseerde logistiek omvat logistieke diensten die worden verleend op vaste locaties, zoals terminals, pakhuizen, overslagpunten, enz. – met inbegrip van de bijbehorende diensten met toegevoegde waarde. Een belangrijk deelgebied is de zogenaamde intralogistiek. Het staat voor logistieke stromen van goederen en materialen die plaatsvinden binnen een fabriek of bedrijfsterrein en verband houden met de interne …

Read More Read More

Definitie: segment landvervoer

Definitie: segment landvervoer

Het segment landvervoer omvat het commerciële vervoer van goederen over land, d.w.z. over de weg, per spoor, over de binnenwateren of via pijpleidingen (ruwe aardolie). Ondanks kritiek vanwege mogelijke milieuvervuiling is het vervoer per vrachtwagen in Duitsland dominant. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Top 300 logistieke bedrijven Duitsland – Lijst van de grootste …

Read More Read More

Definitie: segment contractlogistiek

Definitie: segment contractlogistiek

Contractlogistiek heeft enorm aan belang gewonnen in het tijdperk van supply chain management. Samenwerking met een volledig geïntegreerde logistieke dienstverlener is een belangrijke succesfactor wanneer de dienstverlening gestalte krijgt in toeleveringsketens waarbij verschillende spelers betrokken zijn. Dit gebeurt in het kader van de contractlogistiek. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Top 300 logistieke bedrijven …

Read More Read More

Definitie: Segment verpakkingstechnologie

Definitie: Segment verpakkingstechnologie

Verpakkingen worden gebruikt op vele gebieden waar goederen worden vervoerd. De verpakking moet een optimale stuwing mogelijk maken, de behandeling van het vervoer vergemakkelijken en de vervoerde goederen beschermen tegen beschadiging. Was vroeger verpakken een handmatig proces, tegenwoordig wordt hiervoor verpakkingstechnologie gebruikt. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 200 grootste machinebouwondernemingen …

Read More Read More